Find an expert for any kind of task

बिजुलीपानी मर्मत देखी बिउटि सेवा सम्म जुनसुकै क्षत्रको दक्ष कामदार अथवा सेवा आफ्नै घर वरिपरी सजिलो माध्यमबाट खोज्नुहोस..


खोजेर भेट्टाउनु भएन ?

I need a job done

सेवाग्राहिले आफ्नो आफ्नो कामको आवस्यकता अनुसार विवरण यहाँ आफै पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ.

अथवा कुनै सेवा दिन चाहनुहुन्छ?

I am an expert

कुनैपनी सेवा प्रदायकले आफुले दिने सेवा को विवरण र लोकेसन सहित यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ.

CategoriesBrowse the most desirable categories

How Esahar Works? Discover & connect with great local services and post tasksयदि सेवा खोज्दै हुनुहुन्छ भने..

How Can you start Finding Service?

Search or Post a Request

कुनै पनि काम आफ्नो लोकेसन अनुसार सर्च गर्नुहोस अथवा नभेटिएको खण्डमा अफै पोस्ट गर्नुहोस्

Review Offers

पोस्ट गरिएको काम बाट आएका बिज्ञहरुको अफरहरु रोजेर आफै छान्नुहोस्

Deal. Your Job Done

डिल गर्नुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्यदि कुनैपनी सेवा दिँदै हुनुहुन्छ भने..

How can you start working as Expert?

Set Account Skills

आफ्नो अकाउन्ट प्रोफाइल भित्र आफूले जानेको सिप वा दिने सेवा सेट गर्नुहोस्

List or Search Job

आफ्नो सेवा पोस्ट गर्नुहोस । अथवा सेवाग्राही लाई चाहिएको सेवा सर्च गरेर अफर गर्नुहोस्

Deal & Make Your Money

डिल र काम पुरा गर्नुहोस । आम्दानी गर्नुहोस्


Browse Listings

Reviews & Testimonials हाम्रो बारेमा सेवाग्रही र सेवाप्रदायकहरुले के भन्नुहुन्छ त ?